بهداشت

بسیاری از مردم بهداشت را با پاکیزگی هم معنی می دانند ، اما معنای گسترده تری دارد. طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت(WHO)، بهداشت به شرایط و روش هایی گفته می شود که به حفظ سلامتی و جلوگیری از شیوع بیماری ها کمک می کند. بهداشت شامل عادت های صحیح فردی منظم همراه با برنامه ریزی می باشد؛ همچنین تمیز نگه داشتن محیط خانه ، مدرسه و کار را در بر می گیرد.

ادامه