اهداف دبستان سهراب سپهری

دبستان سهراب سپهری از مجموعه مدارس مسد(تاسیس 1372) می باشد که از سال 84 فعالیت خود را

با چشم انداز :

تاسیس یک مجتمع پسرانه سهراب سپهری بر اساس تجربه های آموزش بین الملل

با هدف :

یادگیری برای زیستن ،

یادگیری برای توانستن ،

یادگیری برای زندگی جمعی

با استفاده از فضاها و امکانات مدرسه :

سایت کامپیوتری ، نهارخوری ، آزمایشگاه مجهز ، اتاق بازی ، نمازخانه ، کارگاه چوب

سالن اجتماعات ، اتاق بهداشت و حیاط پویا

و با راهبردهای :

تاکید بر مهارت های تفکر

تدریس ارزش ها و زبان از طریق آموزش

ایجاد محیط امن جهت یاددهی و یادگیری

فراهم نمودن انواع شیوه های آموزشی جهت استعداد های متفاوت (عدالت آموزشی )

فراهم نمودن فرصت های همکاری افراد جامعه با مدرسه آغاز نموده است.

امیدواریم با تلاش و کوشش و عنایت خداوند درمسیر رشد و تعالی فرزندان ایران زمین،

گامهای موثری برداریم .