با ما در تماس باشید

  • sohrab.elementaryschool@gmail.com

  • Instagram.com/sohrabsepehri_school_masad

  • T.me/dabestanesohrabesepehri

  • شهرک غرب ، خیابان سیمای ایران ، بعد از تقاطع زرافشان ، شماره 70

با ما در تماس باشید

  • sohrab.elementaryschool@gmail.com

  • Instagram.com/sohrabsepehri_school_masad

  • T.me/dabestanesohrabesepehri

  • شهرک غرب ، خیابان سیمای ایران ، بعد از تقاطع زرافشان ، شماره 70