زبان انگلیسی

امروزه آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان مشترک جهانی در سطوح مختلف مورد توجه کلیه مراکز آموزشی می‌باشد تا بتوانند دریچه علمی و ارتباطی موثری را به سوی دنیای تکنولوژی و ارتباطات برای زبان آموزان بگشایند.

هدف از آموزش زبان انگلیسی

آماده سازی دانش آموزان برای فراگیری دروس اصلی به زبان انگلیسی با چشم انداز افزایش توانمندی آنها در هر چهار مهارت اعم از خواندن، نوشتن، مکالمه و درک مطلب شنیداری می‌باشد. لذا آموزش دروسی از جمله علوم، ریاضی و علوم اجتماعی به زبان انگلیسی از جمله برجستگی‌های این مجموعه نسبت به مدارس دوزبانه دیگر به حساب می آید.

در انتها فارغ التحصیلان مجموعه مسد قادر خواهند بود تا با چشم انداز یک دانش آموز بین‌الملل برای آینده تحصیلی خود در داخل و یا خارج از کشور تصمیم گیری نمایند.

ادامه