استفاده از clock در اپ اینوتنور

توسط |1402-12-5 15:15:06 +03:30اسفند 5ام, 1402|

استفاده از clock در اپ اینونتور کلاس ششم ۸۸۰۹۳۹۶۴ - ۸۸۰۷۷۲۰۵ - ۸۸۰۷۷۲۰۹ sohrab.elementaryschool@gmail.com sohrabsepehri_school_masad T.me/dabestanesohrabesepehri شهرک غرب ، خیابان سیمای ایران ، بعد از تقاطع زرافشان ، شماره ۷۰

تلفیق کامپیوتر با املا کلاس دوم دبستان سهراب سپهری

توسط |1402-11-28 09:26:14 +03:30بهمن 28ام, 1402|

تلفیق کامپیوتر ،تند تایپ در word با املا درس فارسی کلاس دوم دبستان سهراب سپهری ۸۸۰۹۳۹۶۴ - ۸۸۰۷۷۲۰۵ - ۸۸۰۷۷۲۰۹ sohrab.elementaryschool@gmail.com sohrabsepehri_school_masad T.me/dabestanesohrabesepehri شهرک غرب ، خیابان سیمای ایران ، بعد از تقاطع زرافشان ، شماره ۷۰ [...]

مرحله دوم پیش ثبت نام داوطلبین پایه پیش دبستان و اول

توسط |1402-11-24 16:15:50 +03:30بهمن 24ام, 1402|

مرحله دوم پیش ثبت نام داوطلبین پایه پیش دبستان و اول ۸۸۰۹۳۹۶۴ - ۸۸۰۷۷۲۰۵ - ۸۸۰۷۷۲۰۹ sohrab.elementaryschool@gmail.com sohrabsepehri_school_masad T.me/dabestanesohrabesepehri شهرک غرب ، خیابان سیمای ایران ، بعد از تقاطع زرافشان ، شماره ۷۰ [...]

تلفیق درس ریاضی و کامپیوتر بخش اکسل ، یادگیری تقسیم کلاس چهارم سهراب سپهری

توسط |1402-11-23 20:33:27 +03:30بهمن 23ام, 1402|

تلفیق درس ریاضی و کامپیوتر بخش اکسل یادگیری تقسیم کلاس چهارم سهراب سپهری ۸۸۰۹۳۹۶۴ - ۸۸۰۷۷۲۰۵ - ۸۸۰۷۷۲۰۹ sohrab.elementaryschool@gmail.com sohrabsepehri_school_masad T.me/dabestanesohrabesepehri شهرک غرب ، خیابان سیمای ایران ، بعد از تقاطع زرافشان ، شماره ۷۰ [...]

ساخت اپلیکیشن و استفاده از دوربین در اپ اینونتور

توسط |1402-11-17 16:55:54 +03:30بهمن 17ام, 1402|

ساخت اپلیکیشن استفاده از دوربین عکاسی و فیلمبرداری در اپ اینونتورو خروجی فوتوشاپ با استفاده از تغییر استایل لایه ها ۸۸۰۹۳۹۶۴ - ۸۸۰۷۷۲۰۵ - ۸۸۰۷۷۲۰۹ sohrab.elementaryschool@gmail.com sohrabsepehri_school_masad T.me/dabestanesohrabesepehri شهرک غرب ، خیابان سیمای ایران ، بعد از تقاطع زرافشان ، شماره ۷۰ [...]

خروجی بخش icdl مدرسه سهراب سپهری

توسط |1402-11-4 14:05:55 +03:30بهمن 4ام, 1402|

بخش ICDL خروجی اکسل ، ورد و فوتوشاپ دبستان سهراب سپهری ۸۸۰۹۳۹۶۴ - ۸۸۰۷۷۲۰۵ - ۸۸۰۷۷۲۰۹ sohrab.elementaryschool@gmail.com sohrabsepehri_school_masad T.me/dabestanesohrabesepehri شهرک غرب ، خیابان سیمای ایران ، بعد از تقاطع زرافشان ، شماره ۷۰ [...]

رویداد روز آتش نشانی

توسط |1402-10-26 13:57:10 +03:30دی 26ام, 1402|

رویداد روز آتش نشانی در دبستان سهراب سپهری ۸۸۰۹۳۹۶۴ - ۸۸۰۷۷۲۰۵ - ۸۸۰۷۷۲۰۹ sohrab.elementaryschool@gmail.com sohrabsepehri_school_masad T.me/dabestanesohrabesepehri شهرک غرب ، خیابان سیمای ایران ، بعد از تقاطع زرافشان ، شماره ۷۰

خروجی فوتوشاپ با ابزار clipping mask کلاس ششم

توسط |1402-10-25 10:16:09 +03:30دی 25ام, 1402|

ارائه خروجی کلاس ششم سهراب سپهری با ابزار clipping mask ، hue ، saturation و کپی کردن لایه در صورت لزوم در فوتوشاپ ۸۸۰۹۳۹۶۴ - ۸۸۰۷۷۲۰۵ - ۸۸۰۷۷۲۰۹ sohrab.elementaryschool@gmail.com sohrabsepehri_school_masad T.me/dabestanesohrabesepehri شهرک غرب ، خیابان سیمای ایران ، بعد از تقاطع [...]

رویداد یلدا بخش نقاشی در paint وتایپ در word مدرسه سهراب سپهری

توسط |1402-10-23 10:54:22 +03:30دی 23ام, 1402|

رویداد یلدا بخش نقاشی در paint وتایپ در word مدرسه سهراب سپهری ۸۸۰۹۳۹۶۴ - ۸۸۰۷۷۲۰۵ - ۸۸۰۷۷۲۰۹ sohrab.elementaryschool@gmail.com sohrabsepehri_school_masad T.me/dabestanesohrabesepehri شهرک غرب ، خیابان سیمای ایران ، بعد از تقاطع زرافشان ، شماره ۷۰ [...]

رفتن به بالا