کارگاه فنی جهت آمادگی تیم فنی جهت دپارتمان IT

توسط |1403-1-27 12:09:02 +03:30فروردین 27ام, 1403|

کارگاه فنی جهت آمادگی تیم فنی جهت دپارتمان IT ۸۸۰۹۳۹۶۴ - ۸۸۰۷۷۲۰۵ - ۸۸۰۷۷۲۰۹ sohrab.elementaryschool@gmail.com sohrabsepehri_school_masad T.me/dabestanesohrabesepehri شهرک غرب ، خیابان سیمای ایران ، بعد از تقاطع زرافشان ، شماره ۷۰ [...]

آموزش اعداد ریاضی در اسکرچ جونیور

توسط |1402-12-20 15:36:31 +03:30اسفند 20ام, 1402|

آموزش اعداد ریاضی در اسکرچ جونیور ۸۸۰۹۳۹۶۴ - ۸۸۰۷۷۲۰۵ - ۸۸۰۷۷۲۰۹ sohrab.elementaryschool@gmail.com sohrabsepehri_school_masad T.me/dabestanesohrabesepehri شهرک غرب ، خیابان سیمای ایران ، بعد از تقاطع زرافشان ، شماره ۷۰

آموزش تند تایپ در کلاس کامپیوتر

توسط |1402-12-16 12:40:53 +03:30اسفند 16ام, 1402|

آموزش تند تایپ در کلاس کامپیوتر ۸۸۰۹۳۹۶۴ - ۸۸۰۷۷۲۰۵ - ۸۸۰۷۷۲۰۹ sohrab.elementaryschool@gmail.com sohrabsepehri_school_masad T.me/dabestanesohrabesepehri شهرک غرب ، خیابان سیمای ایران ، بعد از تقاطع زرافشان ، شماره ۷۰

برنامه نویسی ربات با اسکرچ در کلاس چهارم

توسط |1402-12-16 12:00:17 +03:30اسفند 16ام, 1402|

برنامه نویسی ربات با اسکرچ در کلاس چهارم ۸۸۰۹۳۹۶۴ - ۸۸۰۷۷۲۰۵ - ۸۸۰۷۷۲۰۹ sohrab.elementaryschool@gmail.com sohrabsepehri_school_masad T.me/dabestanesohrabesepehri شهرک غرب ، خیابان سیمای ایران ، بعد از تقاطع زرافشان ، شماره ۷۰

استفاده از clock در اپ اینوتنور

توسط |1402-12-5 15:15:06 +03:30اسفند 5ام, 1402|

استفاده از clock در اپ اینونتور کلاس ششم ۸۸۰۹۳۹۶۴ - ۸۸۰۷۷۲۰۵ - ۸۸۰۷۷۲۰۹ sohrab.elementaryschool@gmail.com sohrabsepehri_school_masad T.me/dabestanesohrabesepehri شهرک غرب ، خیابان سیمای ایران ، بعد از تقاطع زرافشان ، شماره ۷۰

تلفیق کامپیوتر با املا کلاس دوم دبستان سهراب سپهری

توسط |1402-11-28 09:26:14 +03:30بهمن 28ام, 1402|

تلفیق کامپیوتر ،تند تایپ در word با املا درس فارسی کلاس دوم دبستان سهراب سپهری ۸۸۰۹۳۹۶۴ - ۸۸۰۷۷۲۰۵ - ۸۸۰۷۷۲۰۹ sohrab.elementaryschool@gmail.com sohrabsepehri_school_masad T.me/dabestanesohrabesepehri شهرک غرب ، خیابان سیمای ایران ، بعد از تقاطع زرافشان ، شماره ۷۰ [...]

مرحله دوم پیش ثبت نام داوطلبین پایه پیش دبستان و اول

توسط |1402-11-24 16:15:50 +03:30بهمن 24ام, 1402|

مرحله دوم پیش ثبت نام داوطلبین پایه پیش دبستان و اول ۸۸۰۹۳۹۶۴ - ۸۸۰۷۷۲۰۵ - ۸۸۰۷۷۲۰۹ sohrab.elementaryschool@gmail.com sohrabsepehri_school_masad T.me/dabestanesohrabesepehri شهرک غرب ، خیابان سیمای ایران ، بعد از تقاطع زرافشان ، شماره ۷۰ [...]

تلفیق درس ریاضی و کامپیوتر بخش اکسل ، یادگیری تقسیم کلاس چهارم سهراب سپهری

توسط |1402-11-23 20:33:27 +03:30بهمن 23ام, 1402|

تلفیق درس ریاضی و کامپیوتر بخش اکسل یادگیری تقسیم کلاس چهارم سهراب سپهری ۸۸۰۹۳۹۶۴ - ۸۸۰۷۷۲۰۵ - ۸۸۰۷۷۲۰۹ sohrab.elementaryschool@gmail.com sohrabsepehri_school_masad T.me/dabestanesohrabesepehri شهرک غرب ، خیابان سیمای ایران ، بعد از تقاطع زرافشان ، شماره ۷۰ [...]

ساخت اپلیکیشن و استفاده از دوربین در اپ اینونتور

توسط |1402-11-17 16:55:54 +03:30بهمن 17ام, 1402|

ساخت اپلیکیشن استفاده از دوربین عکاسی و فیلمبرداری در اپ اینونتورو خروجی فوتوشاپ با استفاده از تغییر استایل لایه ها ۸۸۰۹۳۹۶۴ - ۸۸۰۷۷۲۰۵ - ۸۸۰۷۷۲۰۹ sohrab.elementaryschool@gmail.com sohrabsepehri_school_masad T.me/dabestanesohrabesepehri شهرک غرب ، خیابان سیمای ایران ، بعد از تقاطع زرافشان ، شماره ۷۰ [...]

خروجی بخش icdl مدرسه سهراب سپهری

توسط |1402-11-4 14:05:55 +03:30بهمن 4ام, 1402|

بخش ICDL خروجی اکسل ، ورد و فوتوشاپ دبستان سهراب سپهری ۸۸۰۹۳۹۶۴ - ۸۸۰۷۷۲۰۵ - ۸۸۰۷۷۲۰۹ sohrab.elementaryschool@gmail.com sohrabsepehri_school_masad T.me/dabestanesohrabesepehri شهرک غرب ، خیابان سیمای ایران ، بعد از تقاطع زرافشان ، شماره ۷۰ [...]

رفتن به بالا