آموزش اعداد ریاضی در اسکرچ جونیور

1402-12-20 15:36:31 +03:30

آموزش اعداد ریاضی در اسکرچ جونیور ۸۸۰۹۳۹۶۴ - ۸۸۰۷۷۲۰۵ - ۸۸۰۷۷۲۰۹ sohrab.elementaryschool@gmail.com sohrabsepehri_school_masad T.me/dabestanesohrabesepehri شهرک غرب ، خیابان سیمای ایران ، بعد از تقاطع زرافشان ، شماره ۷۰

برنامه نویسی ربات با اسکرچ در کلاس چهارم

1402-12-16 12:00:17 +03:30

برنامه نویسی ربات با اسکرچ در کلاس چهارم ۸۸۰۹۳۹۶۴ - ۸۸۰۷۷۲۰۵ - ۸۸۰۷۷۲۰۹ sohrab.elementaryschool@gmail.com sohrabsepehri_school_masad T.me/dabestanesohrabesepehri شهرک غرب ، خیابان سیمای ایران ، بعد از تقاطع زرافشان ، شماره ۷۰

رفتن به بالا