معرفی کارگاه چوب

این کارگاه از سالیان گذشته در جنب در ورودی با فضای مناسب و بزرگ، با هدف افزایش تمرکز بر مهارت‌های مغز، دست و چشم تأسیس گردید.

کارگاه چوب برای دانش آموزان پایه‌های اوّل تا ششم دبستان است.

در پایه اوّل دانش آموزان با وسایلی مانند چوب و ارّه آشنا می‌شوند و برش‌های کوچک و خطوط صاف را انجام می‌دهند.

تمرکز اصلی بر تقویت مهارت دست‌ورزی است و در پایه‌های بالاتر، برش‌ شکل‌ها و نوشته‌های سه‌بعدی و خطوط شکسته را انجام می‌دهند.

فعّالیّت‌های دانش آموزان در پایه‌های پنجم و ششم به معرّق ختم می‌گردد و دست‌ساخته‌های دانش آموزان در قالب تابلو عرضه خواهد شد.

گالری کارگاه چوب