ساخت اپلیکیشن استفاده از دوربین عکاسی و فیلمبرداری در اپ اینونتور

و خروجی فوتوشاپ با استفاده از تغییر استایل لایه ها