ارائه خروجی کلاس ششم سهراب سپهری با ابزار clipping mask ، hue ، saturation

و کپی کردن لایه در صورت لزوم در فوتوشاپ