زبان برنامه‌نویسی اسکرچ

اسکرچ یک زبان برنامه نویسی Visual است. Visual را می‌توان گرافیکی، دیداری و یا بصری ترجمه کرد. یعنی در اسکرچ دستورات را تایپ نمی‌کنیم بلکه این دستورات به شکل تصاویری هستند که آنها را با Drag&Drop در زیر هم قرار می‌دهیم تا یک برنامه ساخته‌ می‌شود. به این روش برنامه نویسی (یعنی استفاده از دستورات به شکل بلوک) ، blockly programming می‌گویند.

برنامه زیر برای رسم یک شش ضلعی منتظم در اسکرچ نوشته شده است.

نمونه کار دانش آموزان

ویدئوهای آموزشی