آموزش مجازی آفلاین بر خلاف یادگیری آنلاین است، بدین ترتیب که در هر زمان صورت می پذیرد. فراگیران قادر هستند هر زمان که دوست دارند کلاس مجازی خود را برگزار کنند. صرف نظر از اینکه سایر اعضای کلاس آنلاین وارد سیستم شوند و اقدام به برگزاری وبینار خود کنند.