مانور سراسری زلزله و ایمنی

در تمام مدارس کشور اجرا می شد.این مانور بت هدف ارائه آموزش به دانش آموزان و معلمان به منظور آگاهی داشتن از اقداماتی که در حین زلزله و پس از آن باید انجام شود ، می باشد

امسال جناب آقای مهندس شکوفی ( از اولیاء گرانقدر دبستان سهراب سپهری) در یک جلسه ی لایو به ارائه مطالبی مفید پیرامون این مهم پرداختند که مورد استقبال اولیاء عزیز و دانش آموزان قرار گرفت.

پیش ثبت نام